Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi tájékoztató a honlaplátogatók részére

www.itrack.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Elektronikus adatkezelések (adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-72441/2014)

A honlapon történik automatikus adatrögzítés (cookiek, Google Analytics)

A honlapot látogató ügyfélnek lehetősége van regisztrálni a honlapra.

adatkezelés célja: A honlapon regisztráló látogatók azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele, hírlevél küldése.

kezelt adatok köre: felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Az adatkezelő a honlap bejelentkezést igénylő szolgáltatásainak használatához kezeli a felhasználó e-mail címét, jelszavát és felhasználónevét.

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: cookie esetén 2 év, regisztrációs adatok esetén az érintett törlési jelzéséig illetve passzív regisztrált esetén az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 1 év

adattárolás módja: elektronikus

Az adatok kezelője az iData Kft. (székhely: 1103 Budapest Gergely utca 112/C)

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII tv. előírásainak megfelelően történik.

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált felhasználók, valamint az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja. A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

www.itrack.hu a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

A regisztráció során megadott személyes adatokat a felhasználó kezdeményezésére törli az adatkezelő, valamint akkor, ha a szolgáltatás megszűnik. A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhely: 1103 Budapest, 1103 Budapest Gergely utca 112/C) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (székhely: 1103 Budapest, 1103 Budapest Gergely utca 112/C) illetve a marketing@idata.hu e-mail címen kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 8 napon belül kerül sor.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:                       Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:               1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Honlap:                  http://www.naih.hu

A telefonos hangrögzítés részletes adatvédelmi tájékoztatója:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.. törvény 17/B. § (3) bekezdése alapján a iData Kft-vel  folytatott beszélgetése rögzítésre kerül.

Az adatkezelés célja: a beérkező panaszok, kérelmek megválaszolásához szükséges elérhetőségek rögzítése, a panaszok felvétele.

A kezelt adatok köre: érintett hangja, általa megadott adatok

Az adatkezelés jogalapja:

–          törvényi felhatalmazás (a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.. törvény 17/B. § (3))

–          érintett beleegyezése (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (5))

 Az adatkezelés időtartama: Az adatrögzítéstől számított 5 év.

Az ügyfélszolgálati adatkezelésekre minden esetben az érintett hozzájárulása ad jogalapot:

 „6. § (6) … az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.”

 Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételnél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Adatkezeléssel kapcsolatos panasszal az alábbi elérhetőségeken élhet:

info@idata.hu

+36-1-7-76-76-76

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:                       Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:               1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Honlap:                  http://www.naih.hu

A telefonos kapcsolások során elhangzó zene a  http://audionautix.com/ oldalról származik. 

Munkára jelentkezők adataival kapcsolatos adatkezelés a honlapon keresztül érkező önéletrajzok esetén

Főszabály szerint az önéletrajzokat (továbbiakban: CV) későbbi felhasználás céljából kategorizálja a Társaság, a később megüresedő vagy betöltendővé váló pozíciók miatt adatbázist épít belőle. Az adatbázisba kerülő adatokat három év elteltével semmisíti meg, lévén ennyi idő elteltével már vélhetően nem relevánsak a munkakeresés szempontjából az adatok.

Minden, a Társaság előtt feltárt CV esetében az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1), illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja ad jogalapot.

Az adatkezeléshez adott vélelmezett hozzájárulás megdönthető, így az érintett jelen szabályzat szerint meghatározottak alapján visszavonhatja hozzájárulását.

Az álláshelyekre való jelentkezés esetén a Társaság válaszlevelet küld a jelentkezőnek, amelyben tájékoztatja az adatkezelés tényéről, jogalapjáról és az adatkezelés elleni tiltakozás formáiról

adatkezelés célja: a megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása, a jelentkezők személyes adatainak kezelése

kezelt adatok köre: név, születési dátum, anyja neve, lakcím, képzési adatok, fénykép, az érintett által megadott egyéb adatok

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a), illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: az adatbázisba kerüléstől számított három év

adattárolás módja: elektronikusan

 

Tájékoztató a hírlevélküldésről

Tájékoztatjuk, hogy lehetősége van hírlevél küldési szolgáltatásunkra feliratkozni, ahonnan értesülhet az iData Kft.-vel kapcsolatos információkról, az iparág eseményeiről és más érdekes hírekről. Hírlevelünket havonta egy alkalommal küldjük, e-mail címen, nevén és IP címén kívül semmilyen más adatát nem kezeljük. Az adatkezelés bármely szakaszában lehetősége nyílik a hírlevélről való leiratkozásra, melyet ezen az e-mail címen megtehet: marketing@idata.hu

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-72451/2014.

adatkezelés célja: a feliratkozók részére hírlevél küldése

kezelt adatok köre: név, e-mail cím, IP cím

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: az érintett leiratkozási nyilatkozatáig

adattárolás módja: elektronikus

Amennyiben hírlevélküldés szolgáltatásunkra szeretne feliratkozni a fenti feltételekkel, itt teheti meg: https://www.itrack.hu/hirlevel-feliratkozas/

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Adatkezeléssel kapcsolatos panasszal az alábbi elérhetőségeken élhet:

info@idata.hu

+36-1-7-76-76-76

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:                       Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:               1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Honlap:                  http://www.naih.hu

A főoldali “Frogger Highway” by Beachfront videó felhasználása a CC BY licence alatt történt.

Weboldalunkat készítette a BeDigital