CMR egyezmény: Jelentése és a fuvarlevél kitöltése

CMR egyezmény: Jelentése és a fuvarlevél kitöltése
2021-04-29 Szaladják Linda

Az Európai Unió jogi és működési rendszere korántsem egyszerű.

Ennek egyik legfőbb oka az, hogy szuverén, saját jogrendszerrel rendelkező államokról van szó, amelyek úgy rendeződtek a világ egyik legnagyobb egyesülésébe, hogy közben önálló országok maradtak (az USA-val ellentétben).

Az egyik legjobb példa erre a közúti forgalom és a fuvarozás, hiszen az Európai Unió eltörölte a belső határokat, ám ehhez az is kellett, hogy valamilyen szinten egységesítsék a közúti jogrendszert.

Ennek érdekében jött létre az akkor még Európai Gazdasági Bizottság CMR egyezménye.

Mit is jelent a CMR, hogyan fest a CMR fuvarlevél, és miként történik a CMR kitöltése?

CMR egyezmény

A CMR a „Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route“ rövidítése, magyarul: Egyezmény a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről. Maga az egyezmény 1956. május 19-én jött létre, először francia nyelven.

A legfontosabb feladata az volt, hogy az Uniós tagállamok között fennálló közúti és fuvarozási különbségeket felszámolja, hiszen az országhatárok eltörlésével, a technológiai fejlődéssel és a globalizációval együtt nemzeteken átívelő fuvarozási rendszer alakult ki, amely szükségtelenül bonyolult lenne, ha minden egyes országban más-más szabályrendszer lenne érvényben.

Magát a CMR egyezményt nemcsak az Európai Unió tagországai, hanem szinte minden más európai ország is elfogadott – Magyarország például 1970. július 28-án, pedig csak jóval később, 2004-ben csatlakozott az EU-hoz.

A CMR egyezményt itthon az 1971. évi 3. a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló rendelet hirdette ki.

CMR jelentése

A CMR jelentése tehát egy olyan közúti fuvarozási jogszabályt foglal magában, amely minden díj ellenében végzett árufuvarozási tevékenységű cégre és járműre vonatkozik, amennyiben a feladási hely és a címzett két külön ország területén fekszik – legalább az egyikük pedig tagja tagja a CMR egyezménynek.

Ez vonatkozik minden fuvarozói tevékenységre, darabárura és kocsirakományra, illetve gyűjtő fuvarozásra – még akkor is, amennyiben a fuvarozás egy része nem az utakon (pl.: vizen, vasúton) történik, de az áru nem kerül ki a szállító járműből.

Kivételt képezhet:

 • Kishatármenti fuvarozás
 • Halott szállítás
 • Átköltöztetési ingóságok fuvarozása
 • Saját jármű mentése
 • Saját célra vásárolt termékek szállítása
 • Termelőcégek saját járművel történő fuvarozása

Az árut mindvégig CMR fuvarlevélnek kell kísérnie.

CMR fuvarlevél

A CMR fuvarlevél megléte minden esetben kötelező, amennyiben a fuvarozás a CMR egyezmény részét képezi – a dokumentum nélkül tilos nemzetközi fuvarozást végezni.

A szabályok nem ismerete nem mentesít azok alól, illetve magának a fuvarlevélnek az elvesztése, szabálytalansága vagy meglétének hiánya sem módosítja a CMR egyezmény alkalmazását és érvényességét. A fuvarlevél azonban nem jelent tulajdonlást, tehát az áru tulajdonjogát a CMR fuvarlevéllel nem lehet igazolni vagy átruházni.

A dokumentumot három különböző példányban szükséges kinyomtatni és kitölteni:

 1. Egy példány a feladóé
 2. Egy példány a címzetté
 3. A harmadik példány pedig a fuvarozóé

A legtöbb esetben hat példányt használnak a fuvarozásban, ami “hatpéldányos színezett CMR fuvarlevél”-ként ismert.

 1. Rózsaszín: Feladó
 2. Kék: Címzett
 3. Zöld: Fuvarozó
 4. Zöld csíkos: Indító vámkezelés
 5. Sárga csíkos: Osztogatós példány
 6. Fehér: Bank

Amennyiben valamelyik példány eltűnik, abban az esetben a megmaradt eredeti példányról kell fénymásolatot készíteni. Erre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az eltűnt dokumentumra, név szerint a címzett általi aláírási kötelezettség, illetve azt is jelezni kell valamilyen formában, hogy a fénymásolt példány az eredeti pótlására jött létre. Mindezt ezzel a mondattal szokás megtenni:

“Az eredeti fuvarozói példány helyett, csak egyszeri felhasználásra érvényes.”

Ahhoz, hogy ezt a problémát megelőzzük, célszerű minden esetben fényképeket készíteni a dokumentumokról, ezáltal bizonyítva lesz a meglétük, illetve ami még fontosabb: a fuvar teljesítése is. Ezt egyébként célszerű minden létfontosságú dokumentummal megtenni, így például a menetlevéllel is – ezzel elkerülhetőek a bérlevonások, későbbi nézeteltérések, viták. (NaviTrack szolgáltatásunk segítségével az elkészült fotók elküldhetők a “központba”, így az adatok biztonsága is garantált)

Maga a CMR fuvarlevél tartalmazza a felek megállapodásának egyes feltételeit:

 • Feladó név, cím
 • Fuvarozó név, cím
 • Címzett név, cím
 • Áru név, csomagolás (veszélyes áruk esetében az általános, ismert név)
 • Áru jele, sorszáma
 • Áru darabszáma
 • Áru súlya (vagy más mennyiségi jelölése)
 • Áru kiszolgáltatási hely, időpont
 • Áru átvétel hely, időpont
 • Hatósági igazolások (pl.: vám, átrakási tilalom, egyéb okmányok, áru biztosítás)
 • Megállapodás (CMR fuvarlevél) létrejöttének időpontja, helye
 • Nyilatkozat a CMR rendelkezés elfogadásáról

A pontos CMR kitöltést a cikk későbbi részében mutatjuk be, lépésről-lépésre.

Azonban előtte még fontos megjegyezni, hogy a CMR fuvarlevélhez nincs kötelezően előjegyzett formátuma, ami azt jelenti, hogy a legtöbb esetben bár megegyezik a dokumentum formázása, ám ez akár cégenként is változhat – csupán a fentebb felsorolt adatokra van mindig, minden esetben szükség.

A listát továbbá ki kell egészíteni minden olyan adattal, ami fontos lehet a fuvarozási tevékenység során. Ilyen elem lehet még például az utánvét összege, a bevallott érték, vagy minden egyéb a feleknek, vagy a hatóságoknak információt szolgáltató adat.

CMR kitöltése

Magának a CMR-nek a felosztása nem egységesen elfogadott, ám célszerű mintát használni, ekkor ugyanis biztosan nem marad le egyetlen kulcsfontosságú információ sem.

Nem minden esetben lesz minden adat ismert a CRM kitöltéshez, illetve a feladó részéről is előfordulhat, hogy az egyes rovatokat üresen hagyja. A néhány sorral lejjebb felsorolt információk azok, amelyeket mindig, minden esetben ki kell tölteni!

Ám előfordulhat, hogy a fuvarlevél nincs aláírva. Maga a dokumentum ebben az esetben is megfelelő, egy kivétellel: az ADR besorolást és osztályt mindig, minden esetben ki kell töltenie a feladónak – enélkül nem veheti át a fuvarozó az okmányt.

Az adatok pontossága elengedhetetlen, ezért célszerű kétszer is leellenőrizni azokat az átvételkor. Amennyiben erre nincs lehetőség, a fuvarozónak célszerű ezt beleírnia a “fenntartások” részbe.

Maga a dokumentum ennélfogva kézzel is kitölthető, amennyiben a kézírás megfelelően olvasható. Hiba esetén az írás javítható, ez esetben át kell húzni a hibás részt, és fölé írni a helyes mondatot vagy adatot.

A dokumentum pótlásához hasonlóan a hibajavítást is fel kell tüntetnie az érintett feleknek, majd aláírással igazolni a javítás tényét.

minta

 

Milyen adatokra van szükség a CMR kitöltéséhez?

 1. Feladó neve, címe (az országot is tartalmaznia kell)
 2. Átvevő neve, címe (az országot is tartalmaznia kell)
 3. Áru kiszolgáltatási hely, időpont (az országot is tartalmaznia kell)
 4. Áru átvételi hely, időpont (az országot is tartalmaznia kell)
 5. ADR besorolás (jel és szám)
 6. ADR osztály (darabszám)
 7. Csomagolás módja (szám)
 8. Áru betű + UN szám (megnevezése)
 9. Statisztikai szám
 10. Az áru bruttó súlya
 11. Térfogat
 12. Mellékletek (pl.: számla)
 13. A feladó által elrendelt rendelkezések (pl.: előírt útvonal)
 14. Visszatérítés (pl.: a fizetés a fuvarozónál történik)
 15. Jármű, pótkocsi rendszám
 16. Fuvardíj-fizetési rendelkezések
 17. Fuvarozó céges bélyegző
 18. További fuvarozó(k)
 19. Fenntartások
 20. Utánvét összege (amennyiben a fizetés a fuvarozónál történik)
 21. Különleges megállapodás (pl.: az átvétel specifikus átvételi időpontja, stb.)
 22. A dokumentum kiállításának helye és időpontja
 23. Feladó aláírás
 24. Fuvarozó aláírás
 25. Áruátvevő aláírása, pontos időpont

A felosztás – kötelezően meghatározott formátum hiánya miatt – természetesen változtatható, de a feltüntetett adatok kitöltése kötelező!

Összefoglalás

Az Európában történő nemzetközi közúti fuvarozás korántsem volt egyszerű az Európai Unió megszületésekor, hiszen a határok eltörlésével arra volt szükség, hogy minden egyes tagállamban ugyanazon fuvarozói szabályok legyenek érvényben.

Ahhoz tehát, hogy az Uniós, államok közötti kereskedelmet fellendítsék, közös jogszabályra volt szükség.

Ennek érdekében jött létre az EU – akkor még Európai Gazdasági Bizottság – CMR egyezménye.

Az egyezmény abban az esetben érvényes, amennyiben a két fél közül legalább az egyik ország tagja a CMR egyezménynek – tehát a fuvarozó egy tagországból, vagy egy tagországba szállítja az árut.

A CMR kitöltése ebben az esetben kötelező, ám annak formátumára nincs kötelezően érvényben lévő szabályozás, ám a szükséges adatokat mindig, minden esetben tartalmaznia kell!

Amennyiben még több hasonló, fuvarozással kapcsolatos információt szeretne megtudni, olvassa el legfontosabb híreinket.

Ha flottáját korszerű járműkövetési rendszerrel szerelné fel, látogassa meg az iTrack oldalát –  ahol biztos talál egyedi igényeinek megfelelő telematikai szolgáltatást, illetve a jelen helyzetre való tekintettel az eszközök beszerelése és javítása személyes kontaktus nélkül történik, a legmagasabb higiéniai szabályok betartása mellett.