Vezetési idő: A pihenőidőktől a büntetésekig (2020)

Vezetési idő: A pihenőidőktől a büntetésekig (2020)
2020-07-08 Szaladják Linda
vezetési idő

A vezetési idő és a pihenőidő betartása kiemelten fontos mindenkinek, aki áru- és személyszállító járművet vezet, hiszen ellenkező esetben komoly büntetéseket róhat ki a hatóság.

A vezetési és pihenőidők rögzítését egy arra kijelölt készülékben, ún. tachográfban kell rögzíteni.

A tachográfból létezik analóg és digitális változat is, és használata szinte minden közúti áruszállításra alkalmazott járműben kötelező – de akadnak azért kivételek.

A vezetési és pihenőidők pontos előírása az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 561/2006/EK rendeletében található.

Ebben a cikkben pontosan ezt a rendeletet mutatjuk be, a tachográf szabályoktól kezdve a vezetési- és pihenőidőn át egészen a büntetésekig – mindent egy helyen.

Tachográf szabályok

Menetíró berendezést kell beszerelni és használni a tagállamokban nyilvántartott olyan járművekbe, melyeket közúti áru- vagy személyszállításra alkalmaznak, kivéve a 561/2006/EK rendelet 3. cikkében említett járműveket.

Tehát kötelező a tachográf minden olyan járműben, amely:

 • Áruszállításra alkalmazott, és össztömege meghaladja a 3,5 tonnát (pótkocsival vagy félpótkocsival együtt)
 • Személyszállításra alkalmazott, és a jármű a vezetőjével együtt 9-nél több embert szállít

A tachográfhoz minden esetben szükség van járművezetői kártyára, a jármű vezetője pedig csak és kizárólag a sajátját használhatja.

Amikor tachográf-mentes tevékenységet végzünk, akkor nem szükséges adatrögzítő lapot használni az analóg tachográfhoz, míg a digitális tachográfot ki kell kapcsolni.

A tachográfról további információ ebben a cikkünkben érhető el.

De milyen szabályok vonatkoznak a vezetési- és pihenőidőre?

Vezetési idő fogalmak

Ahhoz, hogy jobban megértsük a vezetési és pihenőidők működését, néhány fogalmat meg kell ismernünk.

Az alábbi vezetési időhöz köthető fogalmak az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 561/2006/EK rendeletéből származnak.

„közúti szállítás”: személy- vagy áruszállításra használt rakott vagy üres jármű részben vagy egészében közforgalmú közutakon megtett bármely útja;

„jármű”: bármilyen gépjármű, vontató, pótkocsi és félpótkocsi, vagy ezek kombinációja az alábbi meghatározások szerint:

 • „gépjármű”: bármilyen önjáró, úton, és nem állandóan sínpályán közlekedő, rendszerint személy- vagy áruszállításra használt jármű,
 • „vontató”: bármilyen önjáró, úton, és nem állandóan sínpályán közlekedő, kifejezetten pótkocsik, félpótkocsik, munkaeszközök és gépek húzására, tolására vagy mozgatására tervezett jármű,
 • „pótkocsi”: bármely olyan jármű, amelyet gépjárművel vagy vontatóval történő vontatásra terveztek,
 • „félpótkocsi”: bármely első tengely nélküli pótkocsi, amelyet a vontatóval vagy a gépjárművel úgy kapcsolnak össze, hogy saját, valamint rakománya tömegének jelentős részét a vontató vagy a gépjármű veszi át;

„járművezető”: az a személy, aki akár csak rövid ideig is járművet vezet, vagy aki azért tartózkodik a járművön, hogy szükség esetén feladatai részeként vezesse azt;

„szünet”: olyan időszak, amely alatt a járművezető nem vezethet, nem végezhet semmilyen egyéb munkát, és amely kizárólag regenerálódásra fordítható;

„egyéb munka”: az olyan tevékenység, amelyet a 2002/15/EK irányelv 3. cikkének a) pontja munkaidőként határoz meg, a „vezetést” kivéve, beleértve minden, a szállítási szektoron belül vagy kívül eső, ugyanazon vagy egy másik munkaadó részére végzett munka;

„pihenő”: minden meg nem szakított időszak, melynek során a járművezető szabadon rendelkezik idejével;

„napi pihenőidő”: az a napi időszak, melynek során a járművezető szabadon rendelkezik idejével, és amely „rendszeres napi pihenőidőt” és „csökkentett napi pihenőidőt” foglal magába:

 • „rendszeres napi pihenőidő”: bármely, legalább 11 órát tartó pihenő. Ezt a rendszeres napi pihenőidőt két időszakra is lehet bontani, melynek az első része szünet nélkül legalább 3 óra, a második része pedig szünet nélkül legalább 9 óra,
 • „csökkentett napi pihenőidő”: legalább 9 óra, de kevesebb, mint 11 óra pihenő;

„heti pihenőidő”: az a heti időszak, melynek során egy járművezető szabadon rendelkezik idejével, és amely „rendszeres heti pihenőidőt” és „csökkentett heti pihenőidőt” foglal magába:

 • „rendszeres heti pihenőidő”: bármely, legalább 45 órás pihenő,
 • „csökkentett heti pihenőidő”: bármely, 45 óránál rövidebb pihenő, mely a 8. cikk (6) bekezdése feltételeinek megfelelően legalább 24 óra folyamatos időtartamra csökkenthető;

„hét”: a hétfő 00.00 órától vasárnap 24.00 óráig terjedő időszak;

„vezetési idő”: annak a vezetési tevékenységnek az időtartama, melyet:

 • a 3821/85/EGK rendelet I. és IB. mellékletében meghatározott menetíró készülékkel automatikusan vagy félautomatikusan rögzítettek, vagy
 • a 3821/85/EGK rendelet 16. cikkének (2) bekezdése alapján manuálisan rögzítettek;

„napi vezetési idő”: az adott napi pihenőidő vége és a következő napi pihenőidő kezdete, vagy adott napi pihenőidő vége és a heti pihenőidő kezdete között összeadódott összes vezetési idő;

„heti vezetési idő”: a hét során összeadódott összes vezetési idő;

„megengedett legnagyobb össztömeg”: a teljesen megrakott jármű engedélyezett legnagyobb menetkész tömege;

„rendszeres személyszállítási szolgáltatás”: az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás közös szabályairól szóló, 1992. március 16-i684/92/EGK tanácsi rendelet (10) 2. cikke szerinti nemzeti és nemzetközi szolgáltatások;

„több fős személyzet”: az az eset, amikor egy vezetési időszak alatt a járművezető több fős személyzet részeként dolgozik, ha két egymást követő napi pihenőidő vagy egy napi pihenőidő és egy heti pihenőidő között vezetés céljából legalább két járművezető tartózkodik a járművön. A több fős személyzettel történő vezetés első órájában egy másik járművezető, vagy vezetők jelenléte nem kötelező, de az időszak további részében igen;

„szállítási vállalkozás”: bármely természetes személy, jogi személy, társulás vagy jogi személyiség nélküli személyek csoportja, függetlenül attól, hogy nyereségérdekelt vagy nem nyereségérdekelt szervezetről van szó, vagy bármely hivatalos szerv, függetlenül attól, hogy önálló jogi személyiséggel bír-e vagy olyan hatóságtól függ, mely ilyen személyiséggel rendelkezik, amely közúti szállítást végez, függetlenül attól, hogy azt bérmunkában, díj ellenében vagy saját számlára végzi;

„vezetési időszak”: az az összeadódott vezetési idő, amely egy pihenőidő vagy egy szünet után kezdődik és addig tart, amíg a járművezető újabb pihenőidőt vagy szünetet tart. A vezetési időszak folyamatos vagy megszakított lehet.

„kompenzáció”: A kompenzáció a csökkentett heti pihenőidő visszapótlását jelenti, hiszen a járművezetőnek bármely két, egymást követő héten tartania kell legalább:

 • két rendszeres heti pihenőidőt, vagy
 • egy rendszeres heti pihenőidőt és egy legalább 24 órás csökkentett heti pihenőidőt.

A csökkentést azonban kompenzálni kell egy legalább 9 órás pihenőidőhöz kapcsolt, egészben megtartott, csökkentésnek megfelelő pihenővel.

Ezen fogalmak alapján a következő szabályok vonatkoznak a vezetési időre és a pihenőidőre.

Vezetési és pihenőidők

Van néhány alapszabály, amit minden áru- vagy személyszállító sofőrnek ismernie kell!

A szabályokat érdemes külön vizsgálni vezetési időre és pihenőidőre vonatkozóan.

1. Vezetési idő

A napi vezetési idő alapesetben nem haladhatja meg a maximális 9 órát.

Ez azonban meghosszabbítható 10 órára, maximum heti kétszer!

A heti vezetési idő nem lehet több, mint 56 óra.

Amennyiben nagyobb időintervallumról beszélünk, akkor az összeadott teljes vezetési idő nem lehet több, mint 90 óra (egymást követő két hét alatt).

2. Pihenőidő

4,5 óra vezetési idő után a sofőrnek legalább 45 perces szünetet kell tartania (megszakítás nélkül). Ez alól kivétel, ha a sofőr pihenőidőt tart.

A 45 perc felcserélhető egy legalább 15 perces szünettel, illetve egy ezt követő legalább 30 perces szünettel.

A járművezetőnek napi és heti pihenőidőket is kell tartania.

Az előző napi vagy heti pihenőidő után minden 24 órás időszakon belül a sofőrnek újabb napi pihenőidőt kell tartania.

Amennyiben a napi pihenőidő 24 órás időtartamra eső része több, mint 9 óra, de kevesebb, mint 11, akkor ezt csökkentett napi pihenőidőnek számít – hiszen a rendszeres napi pihenőidőnek legalább 11 órának kell lennie.

Ez a 11 órás napi pihenőidő heti háromszor lecsökkenthető 9 órára.

Fontos azonban kiemelni a kompenzációt, vagyis a csökkentett heti pihenőidő visszapótlását is.

A kompenzációról szóló rendelet így hangzik:

6)   Bármely két, egymást követő héten a járművezetőnek tartania kell legalább:

 • két rendszeres heti pihenőidőt, vagy
 • egy rendszeres heti pihenőidőt és egy legalább 24 órás csökkentett heti pihenőidőt. A csökkentést azonban kompenzálni kell egy, a kérdéses hetet követő harmadik hét vége előtt egészben megtartott, a csökkentésnek megfelelő pihenővel.

A heti pihenőidőnek az előző, heti pihenőidő végétől számított hat, 24 órás időszak végéig meg kell kezdődnie.

A kompenzáció tehát azt jelenti, hogy a gépjármű vezetőjének minden héten tartania kell(ene) 2 darab 45 órás pihenőt. De a pihenőidő úgy is beosztható, hogy az első 45 órás után csupán egy csökkentett pihenőidőt tart, amely több, mint 24 óra, de kevesebb, mint 45.

Ez esetben lép életbe a kompenzáció.

A hiányzó időt ugyanis pótolni kell, méghozzá úgy, hogy hozzá kell kapcsolni egy minimum 9 órás napi pihenőhöz.

Ezt meg kell tenni a pihenőidő csökkentését követő 3. héten, vasárnap éjfélig.

Ezek a legfőbb ismérvei a pihenőidőre vonatkozó szabályoknak, de a lista még folytatódik. Érdemes átvizsgálni a teljes 561/2006/EK rendeletet, amelyben pontosan és részletesen ki vannak emelve a vezetési időre és a pihenőidőre megfogalmazott rendeletek, amelyeknek betartása kötelező – ellenkező esetben komoly bírságokra lehet számítani!

Vezetési és pihenőidővel kapcsolatos bírságok

A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz kapcsolódó bírságok összegéről a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet nyilatkozik.

Ebben megtalálható az összes bírságolással érintett cselekmény, a felelősök köre, a súlyosság foka –illetve az összes ezekhez kapcsolódó bírság összege is (forintban).

A 9 órás napi vezetési idő túllépése például alkalmanként akár háromszázezer forint is lehet, attól függően, hogy mennyivel léptük túl a vezetési limitet.

A teljesség igénye nélkül íme az egyes vezetési idő példák, a büntetések cselekménye és mértéke szerint:

 • A 9 órás napi vezetési idő túllépése — alkalmanként 80.000 forinttól 300.000 forintig terjedhet
 • A 10 órás meghosszabbított napi vezetési idő túllépése — alkalmanként 120.000 forinttól 300.000 forintig terjedhet
 • Az összeadódott heti vezetési idő túllépése — alkalmanként 80.000 forinttól 300.000 forintig terjedhet
 • Az összeadódott vezetési idő túllépése két egymást követő hét alatt — alkalmanként 80.000 forinttól 300.000 forintig terjedhet
 • A négy és fél óra összeadódott vezetési idő túllépése — alkalmanként 80.000 forinttól 300.000 forintig terjedhet
 • Nem megfelelő, 11 óránál rövidebb napi pihenőidő — alkalmanként 120.000 forinttól 300.000 forintig terjedhet
 • Nem megfelelő, 9 óránál rövidebb csökkentett napi pihenőidő — alkalmanként 120.000 forinttól 300.000 forintig terjedhet
 • Nem megfelelő, 3 + 9 óránál rövidebb megosztott napi pihenőidő — alkalmanként 80.000 forinttól 300.000 forintig terjedhet
 • Nem megfelelő, 9 óránál rövidebb napi pihenőidő több fős személyzet esetén — alkalmanként 120.000 forinttól 300.000 forintig terjedhet
 • Nem megfelelő, 24 óránál rövidebb csökkentett heti pihenőidő — alkalmanként 80.000 forinttól 300.000 forintig terjedhet
 • Nem megfelelő, 45 óránál rövidebb heti pihenőidő — alkalmanként 80.000 forinttól 300.000 forintig terjedhet

Ezekkel a tételekkel, és ekkora büntetésekkel számolhatunk a magyar utakon, ha megszegjük a vezetési és pihenőidőre vonatkozó szabályozásokat.

Részletesebb információk, és a pontos vezetési és pihenőidők táblázat a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendeletben találhatóak. A hivatalos oldalon olyan információk is megtalálhatóak, mint például a kártya nélküli vezetés büntetése.

Összefoglalás

A vezetési- és pihenőidő betartása nagyon fontos – ellenkező esetben komoly büntetéseket vonhat maga után.

A betartást nagyon komolyan és szigorúan ellenőrzi a hatóság, az erre szolgáló eszköz segítségével, amit tachográfnak nevezünk.

A büntetések mértéke 80.000 forinttól indul, és egészen 300.000 forintig terjedhet – alkalmanként!

A vezetési- és pihenőidők betartását akár járműkövetéssel is ellenőrizni lehet.

A flottakövetés egy GPS nyomkövető rendszer segítségével működik, és minden áru- és személyszállító gépjárműhöz erősen ajánlott!

További információt az iTrack főoldalán találhat.